Herbert Marcuse
Herbert Marcuse
Publications » 1970s

Per una nova definicio de la cultura


Thumbnail for Per una nova definicio de la cultura

Per una nova definicio de la cultura (Barcelona: Edicions 62, [Oct] 1971), 76 p.

Index entries: Catalán